Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Karahalli

Giriş

KARAHALLI

 

KARAHALLI İLÇE EMNİYET AMİRLiĞİ
 
 
 
 
 
Karahallı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ve Polis Lojmanları
İlçe Emniyet Santral Tel : 517 13 43 GSM :0 505 318 64 54
Fax : 517 17 36
Polis Merkezi Amirliği : 517 13 43

 

 


İlçeden görüntüler

 

          Karahallıyı kimler kurdu ne zaman kurdu kesin net bir bilgi belge ve tarih yoktur. Karahallının karatıfıl karahalil karahalullu gibi isimlerin olduğunu yazılı belgelerde görüyoruz. Ertuğrul TAYLAN Uşak adı üzerine yazılarında Cevat TÜRKAY ın başbakanlık arşiv belgelerine göre (Osmanlı imparatorluğunda oymak aşiret ve cemaatler İst.1979s.902 ye göre) Karahallı nın Karahallil aşiretince kurulmuş olduğunu yazıyor. Prof. Dr.Mehmet Akif Erdoğdu 16.yy ortalarında Uşak şehri yazılarında Oğuz yörük cemaatleri Uşak yaylalarında yaylamakta idi Hattabunların bir kısmı bu dönemde kendi cemaat isimlerini taşıyan köyler kurmaya başlamışlardı ki bu olay anadolu iskan tarihi açısından önemlidir .Uşak yaylaları ve köyleri 16 yy ortalarında temel olarak akkoyunlular ve avşar yörüklerine aitti. 

 
İlçeden görüntüler
 
 
           Bu bilim adamının oğuz yörükleri kendi cemaat isimlerini taşıyan köyler kurmuşlardır görüşüne göre karahallının karahalil aşiretince kurulmuş olduğunu doğruluyor ne zaman hangi yıllarda kuruldu bu bilinmiyor Şurası kesin Oğuz yörükleri kurmuştur.
Karahallı halkı arasında karahallının kuruluşu ile ilgili anlatılan bir hikaye vardır
Hikayeye göre : Bir türkmen yörüğünün 4 oğlu vardır.Karahalil karahalllıyı; karabedir, Karabedirleri, Deli-hıdır Delihıdırlıyı ,Garip hasan Karbasan ı kurmuşlardır .Bu hikayenin doğruluğu yada yanlışlığını belgeleyen bir belge yoktur.
 
 
KARAHALLI YÖRESİNDE
 

Clandras Köprüsü
 
 
       Hititler,Lidyalılar,Persler,İskender imparatorluğu,Persler yıkılınca Makedonya krallığı ,Bergama krallığı,Roma imparatorluğu,Bizans imparatorluğu,Anadolu selçuklu türk devleti,Germiyanoğulları beyliği Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur.
Osmanlı devleti idari örgütünde Uşak Anadolu beylerbeyliğinin Kütahya sancağına bağlı bir ilçe olmuştur. Tanzimattan sonra (1839) dan sonra Bursa Hüdavendigar eyaletinin Kütahya sancağına bağlı Uşak kazası olmuştur. Karahallıda uşak a bağlı bir köydür.1323(1907) Yılında karahallıda belediye teşkilatı kuruluyor ve belde oluyor.
Bucak merkezi olması : Karahallı 1908 yılında uşak kazasına bağlı nahiye haline getirildi
1324(1908) ikinci meşrutiyetin ilanı yılında uşak kazasına bağlı nahi merkezi haline getirilmiştir.Hicri 1327 M.1909 tarihli salname-i devlet-i Aliyye-i osmaniyesinde Karahallı nahiye olarak gözükmektedir .İlk nahiye müdürü (müdür namıyla Maruf ve meşur ) Abdurrahman efendidir.
 
 
İlçe merkezi olması ;
9 Temmuz 1953 te Karahallı nın ilçe olması TBMM ce kabul edildi aynı gün Uşak vilayetinin kuruluş kanunu kabul edildi.15 temmuz 1953 te 6129 sayılı kanunla uşak vilayeti kuruldu ve aynı gün karahallı ilçe yapılarak uşak vilayetine bağlandı (Dünden Bugüne Karahallı-A.İhsan ÖZKAN)
Karahallının ekonomisi tekstile dayalıdır.Osmanlı döneminden itibaren el dokumacılığı ile başlayan tekstil,günümüzde de teknolojik gelişmelere ayak uydurarak ilerlemektedir.
El dokumacılığında peştemal,tülbent ve kaput bezi üretilmiş,zamanla gömleklik ve ceplik yaygın hale gelmiştir.Günümüzde ise büyük tekstil fabrikaları kurulmuş olup,ilçenin en önemli geçim kaynağı olmaya devam etmektedir.


Türkiyenin batısında,ege bölgesinde Uşak ilinin küçük ve şirin bir ilçesidir. Doğusunda Sivaslı ilçesi,batısında Ulubey ilçesi,güney doğusunda Çivril ilçesi, güneybatısında Bekilli ilçesi vardır.Toplam yüzölçümü 460 km2 dir.Denizden yükseklik (rakım) 873 m dir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS