Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2014 Yılı doğrudan faaliyet destek ve 2014 yılı teknik destek programı
 
Zafer Kalkınma Ajansı 03.03.2014 tarihinde 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (2014 DFD) ve 2014 Yılı Iekııik Destek Programı (2014 TD)’nı ilan etmiştir. TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar. Kütahya. Manisa. Uşak) ’ndeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile bunların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin başvuru sahibi olabileceği programların toplam hütçesi 2.250.000 TL. olarak belirlenmiştir. 
 
     2014 DFD ile “TR33 Bölgesinin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite,2014 DFD ile “TR33 Bölgesinin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi” amaçlanmaktadır. 1.500.000 TL bütçeli 2014 DFD kapsamında proje başına asgari 25.000 TL. azami 75.000 TL. hibe verilecek olup yararlanıcıların eş finansman yükümlülüğü bulunmamaktadır. Proje başuruları 03.03.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecektir. 
 
     2014 TD de “TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi” amaçlanmaktadır. 750.000 TL bütçeli 2014 TD kapsamında desteklenmeye hak kazanan eğitim/danışmanlık faaliyetleri Ajans personeli veya Ajans’ın hizmet alımı yoluyla belirleyeceği yükleniciler tarafından sağlanacaktır. Teknik destek başuruları 03.03.20142014 TD de “TR33 Bölgesi’nin beşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini geliştirici nitelikteki eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetlerinin desteklenmesi” amaçlanmaktadır. 750.000 TL bütçeli 2014 TD kapsamında desteklenmeye hak kazanan eğitim/danışmanlık faaliyetleri Ajans personeli veya Ajans’ın hizmet alımı yoluyla belirleyeceği yükleniciler tarafından sağlanacaktır. Teknik destek başuruları 03.03.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasıııda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek olup Program 5 (beş) dönem halinde uygulanacaktır. 
 
     Programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru rehherlerine www.zafer.org.tr adresinden ulaşılabilir
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS