Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
6136 S.K. Kapsamına girmeyen bıçakların maksat dışı taşınması
 
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamanın temel koşulu suçların işlenmeden önce önlenmesidir. Diğer bir anlatımla kişilerin can ve mal güvenliğine yönelik dışarıdan gelebilecek her turlu tehdit ve tehlikelere karşı önleyici, koruyucu ve caydırıcı güvenlik tedbirlerinin en iyi şekilde alınması ile mümkündür.
Kişilere karşı işlenen suçlarda kullanılan suç aletlerine bakıldığında; sallama, bıçak türü kesici ve delici aletler ile silahlar önemli bir yer tutmaktadır. Öldürme, yaralama ve yağma olaylarında genellikle kişiler üzerinde ve araçlarında maksat dışı taşıdıktan sallama, bıçak ve silahlan kullandıkları tespit edilmiştir. Günlük hayatta çeşitli sebeplere bağlı olarak kişiler arasında çıkan anlaşmazlıkların öldürme ve yaralama olaylarına dönüşmesinde hiç kuşkusuz kişilerin suç aletine (bıçak, silah vb.) kolayca ulaşma imkanının bulunmasının etkisi ve fonksiyonu çok büyüktür.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak, delici ve kesici aletlerin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin açıklayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43. maddesinde; "yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde ve sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişiye kolluk tarafından idari para cezası uygulanır " hükmü bulunmakta ise de kanunda açıkça bir düzenleme bulunmamaktadır.
6136 sayılı kanun kapsamına girmeyen, ancak 5237 sayılı Türk Ceza kanununun 6. maddesinde "Silah" olarak tanımlanan ve mevcut verilere göre de suç işlemek amacı ile yasak silahlardan daha yaygın şekilde kullanılan; kelebek, sustalı, sallama ve diğer bıçakların serbestçe taşınması, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından ciddi bir somut tehlike ve tehdit oluşturmaktadır.
Bu itibarla; 6136 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak, kesici ve delici aletlerin bir ihtiyaçtan doğan zorunluluk hali hariç maksat dışı olarak taşınmasının önlenmesi amacı ile çıkartılan Valilik Kararının bir sureti aşağıdadır.
 


 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS