Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
696 Sayılı KHK kapsamında kadro geçişleri ile ilgili sınav duyurusu
 
DUY​URU
 

Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri ile ilgili olarak sınava alınması uygun görülen ekli listedeki (12) kişinin sınav işlemleri Uşak Valilik Makamının 10/01/2018 tarih ve 42116170-56976/(31401)- sayılı onayı ile oluşturulan Sınav Komisyonunca; 696 sayılı KHK, 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (Çal.veSos.Güv.Bakanlığı Tebliğ) Tebliğ, Emniyet Genel Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 37373650-955-(31401) Genelge No:39 ile Emniyet Genel Müdürlüğünün05/01/2018 tarih ve 37373650-955-(31401) EGM Genelge No:2018/02 hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Bahse konu sınav 12/03/2018 günü, saat:10:00’da Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacak olup, sözlü sınavda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Her bir adaya sorulan soru ya da sorulara göre adaylar; “Başarılı” ya da “Başarısız” olarak her bir üye tarafından değerlendirilecek ardından da bu işlem Aday Değerlendirme Tutanağına işlenecektir.

Sınavda her bir üye tarafından her aday için Aday Değerlendirme Tutanağı doldurulacak daha sonra ise her üye tarafından verilen puanlar Birleştirme Tutanağına işlenerek tüm üyelerce imzalanacaktır.

Sınav bittikten sonra sonuçlar Uşak Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresinden ilan edilecek olup, sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren (4) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. İtirazlar sınav kurulunca (4) gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar ise kesindir.

Sınava ilişkin usul ve esaslar;

1-)Sınav 12/03/2018 günü, saat:10:00’da Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacak olup, adaylar en geç saat:09:30’da sınav yerinde hazır bulunacaktır.

2-)Sınava katılacak adaylar üzerinde TC Kimlik numaralı yazılı belgeyi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bu belgelerin yerine geçerli başka bir belge) yanlarında bulunduracak, bu belge yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

3-)Sınava katılacak adaylar sınav salonuna uygun kıyafetli olarak tek tek alınacaktır.

4-)Sınava katılacak adaylar silah, kesici alet gibi silah ve benzeri şeylerle sınava katılmayacaktır.

5-)Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinası, saat, cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan vb. araçları yanlarında getirmeyecektir.

6-)Sınav salonuna giren her bir aday kısa bir öz geçmişle kendilerini komisyon üyelerine tanıtacaktır.

7-)Sınav salonunda Sınav Komisyonunca eğitim düzeylerine uygun sorular sorulacaktır.

8-)Komisyon üyeleri istemeleri halinde yine adayların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda eğitim düzeylerine göre başka sorular da sorabilecektir.

  

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK PERSONEL İSİM LİSTESİ

S.No

Adı

Soyadı

Birimi

1

MEHMET

BAYKAL

Eşme

2

DÖNE

AYDIN

Merkez

3

SONER

GEZER

Sivaslı

4

HATİCE

AYDIN

Merkez

5

HACER

ÖZTÜRK

Merkez

6

ALİ İHSAN

ÖZKURT

Karahallı

7

RIDVAN

ARI

Merkez

8

HASİBE

PARLAK

Merkez

9

ELİF

CAN

Merkez

10

DOĞAN

GİRGİN

Ulubey

11

ŞENAY

ÜNAL

Merkez

12

AYSUN

UYSALOĞLU

Merkez

 ​

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS